• Tip měsíce:
 • Bezplatný on-line audit Vašich pojistných smluv.
 • Využijte kontaktní formulář níže a do poznámky vepište "AKCE".

Moderní řešení v oblasti pojistné ochrany a investičních záměrů.

OBČANSKÉ SLUŽBY V OBLASTI INVESTIC, ŽIVOTNÍHO A NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Komplexní soubor služeb s důrazem na zajištění finanční stability, úspory nákladů kvality pojistné ochrany široké veřejnosti.

Současný trend v oblasti občanských služeb se nese v duchu zvyšujícího se zájmu občanů o ochranu majetku a privátních financí. Snahou každého z nás je zabezpečit sebe a své blízké pro případ vážných životních situací. Jsme připravení minimalizovat veškerá rizika a poskytnout Vám komplexní služby a součinnost v této oblasti.

Rozsah bezplatně poskytovaných komplexních služeb:

 • - vypracování auditu stávajícího privátního majetku a finanční analýzy s návrhem optimalizace a úspory nákladů
 • - předložení alternativních nabídek napříč pojistným a investičním trhem
 • - průběžná aktualizace a správa sjednané pojistné ochrany a investic
 • - poradenská činnost a komunikace s jednotlivými pojistiteli
 • - odborná podpora při řízení pojistných událostí
 • - on-line sjednávání pojistných produktů

PORADENSTVÍ, REALIZACE A ODBORNÁ SOUČINNOST PŘI TVORBĚ POJIŠŤOVACÍCH A FINANČNÍCH PRODUKTŮ

Máte zájem svým klientům poskytovat komplexní služby finančního trhu? Neorientujete se v dané problematice? Máme pro Vás řešení.

Spolupráce a poradenství při realizaci pojišťovacích a finančních produktů. Komplexnost je primárním předpokladem uplatnění se na trhu. Jednotlivým poradcům, týmům ale i široké odborné veřejnosti jsme připraveni poskytnout komplexní podporu a spolupráci v oblastech zprostředkování finančních a pojišťovacích produktů.

 • - metodické zastupování při zprostředkování retailových produktů finančního trhu
 • - odborná podpora a poradenská činnost při realizaci, revizi nebo revitalizaci pojistných a investičních smluv
 • - podpora propojištěnosti a revize možných rizik
 • - audit pojistných rizik stávající a nové klientely
 • - zkvalitnění odborné činnosti při realizaci a správě retailového pojištění a investičního zprostředkování
 • - maximální odměny z realizovaných smluv s klienty v systému partnerské spolupráce Sillet Brokercare

ZVYŠOVÁNÍ ODBORNOSTI V PROBLEMATICE POJISTNÝCH A FINANČNÍCH PRODUKTŮ

Zajišťujeme zvyšování odbornosti v oblasti investičního zprostředkování a realizaci životního a neživotního pojištění.

Odbornost je základním předpokladem kvality poskytovaných služeb. Naše absolventy jsme připraveni vybavit odbornými vědomostmi vycházející z reálné obchodní praxe s okamžitou aplikací pro podporu svých obchodních aktivit.

 • - vzdělávání pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů
 • - vzdělávání zaměstnanců korporátních a podnikatelských subjektů v oblasti pojištění a investic
 • - odborná konzultace investičního zprostředkování a retailového pojištění
 • - optimalizace procesů pojistné a investiční správy klientů a zprostředkovatelů

LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Zatěžuje Vás rozsáhlá agenda při řízení vlastních, nebo pojistných událostí Vašich klientů? Jsme připraveni Vám poskytnout součinnost v dané oblasti.

Likvidace pojistných událostí vnímáme jako nedílnou součást ochrany života, majetku a odpovědnosti. Při řízení pojistných událostí využíváme dlouholetých zkušeností a nástrojů vedoucích k co nejrychlejší výplatě pojistného plnění ve prospěch našich klientů.

 • - okamžitá odborná pomoc při vzniku pojistných událostí
 • - vyhodnocení a návrh postupu s ohledem na povahu vzniklé
 • - možnost kompletního převzetí vyřízení likvidace
 • - podpora opravných prostředků při zamítnutí pojistného plnění
 • - zpřístupnění sofistikovaného systému RIO s okamžitým náhledem na aktuální stav řízené pojistné události
 • - zvyšování odbornosti při řízení likvidací pojistných událostí

Máte zájem o spolupráci?

Kontaktní formulář pro urychlení vyřízení Vašich dotazů a požadavků. Uvedené údaje budou zpracovány výhradně pro vztažné úkony Vaší poptávky.